Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest 6 księgarni w centrum Poznania: Bookowski w Zamku – Święty Marcin 80/82, Księgarnia Tak – Święty Marcin 76, Muzyczna Pasja – ul. Ratajczaka 30, Jedynka Książnica Polska – Al. Marcinkowskiego 21, Antykwariat Żupańskiego – ul. Paderewskiego 3/5, Księgarnia Arsenał – Stary Rynek 58.

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które mają ukończone 13 lat.

3. Konkurs trwa od 15 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

4. W konkursie biorą udział osoby dokonujące zakupu w jednej z 6 księgarni (lista pkt. 1) i zbierające pieczątki na karcie konkursowej przy każdym zakupie.

5. Aby wziąć udział w zmaganiach o nagrody główne, należy zebrać komplet 6 różnych pieczątek z 6 księgarni (lista pkt. 1) na jednej karcie, odebrać numerowany kupon konkursowy w Arsenał Księgarnia Stary Rynek 58, oraz przesłać fotografię o tematyce „Jak czytam w Rozkopanem” na mail: konkurs@rozkopaneczyta.pl

6. Aby wziąć udział w zmaganiach o nagrody dodatkowe, należy spełnić wymagania pkt. 5 a także umieścić fotografię na portalu facebook i/lub instagram, wraz z oznaczeniem wybranej księgarni.

7. Nagrodą główną w konkursie jest jedna z trzech Kart Czytelnika z saldem o wartości 500 zł, 250 zł, 250 zł do wydania we wszystkich księgarniach (lista pkt. 1) w okresie do 31 maja 2024r.

8. Nagrodą dodatkową w konkursie jest jeden z sześciu zestawów książkowych, o wartości minimum 150 zł przygotowany przez księgarnię.

9. Wybranie zwycięzcy nagrody głównej, odbywa się poprzez głosowanie Komisji Konkursowej na zdjęcia przesłane na email organizatora.

10. Wybranie zwycięzcy nagrody dodatkowej, odbywa się poprzez wybór przez każdą z księgarni po jednym zdjęciu z portalu facebook lub instagram, wraz z oznaczeniem.

11. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się w pierwszy dzień roboczy po zakończeniu konkursu.

12. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.

13. Zwycięzca ma prawo odebrać nagrodę w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o wygranej.

14. Nagroda nie podlega wymianie na pieniądze lub inne produkty niż książki.

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu konkursu, a także do jego przerwania lub odwołania, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

16. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO i ustawą o ochronie danych osobowych.

17. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu oraz przesłania informacji o jego wynikach.

18. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów obowiązujących w Polsce.