Polityka Prywatności

Jeśli chcesz wziąć udział w naszym konkursie, chcielibyśmy Cię poinformować, że będziemy potrzebowali Twoich danych osobowych, takich jak imię/pseudonim i adres e-mail. Nie martw się jednak, bo będziemy je przechowywać zgodnie z przepisami RODO.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz przesłania Ci informacji o jego wynikach. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania tego celu.

Konkurs ma charakter zabawy, a zebrane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach handlowych. Nie przekażemy ich także nikomu poza przypadkami przewidzianymi przez prawo.

Masz prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W każdej chwili możesz także cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, napisz do nas na adres e-mail: konkurs@rozkopaneczyta.pl. I pamiętaj, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.

Do zobaczenia na szlaku!

1. Administratorem danych osobowych jest Księgarnia Arsenał, z siedzibą w Poznaniu, Stary Rynek 58, zarejestrowana w CEiDG pod numerem NIP: 7781022996, REGON: 630348706.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz przesłania informacji o jego wynikach.

3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania, tj. do przeprowadzenia konkursu oraz przesłania informacji o jego wynikach.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez przepisy prawa.

7. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie przetwarzania danych osobowych.

9. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zabezpieczający je przed dostępem osób nieuprawnionych.

10. Konkurs ma charakter zabawy, a zebrane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach handlowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie.

12. Informacje o zwycięzcy będą ogłoszone publicznie w formie zanonimizowanej, adres email pozostaje zawsze nieujawniony.

13. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres e-mail: konkurs@rozkopaneczyta.pl.

14. Udzielone zgody można w każdym czasie cofnąć, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

15. Niniejsza klauzula RODO stanowi integralną część regulaminu konkursu i jest dostępna dla uczestników w siedzibie Księgarni Arsenał.